Altijd en overal leren, kan het al?

De mogelijkheid om altijd en overal te leren is er al. De middelen zijn er. Toch maken we er nauwelijks gebruik van.

Theunissen. N.C.M. (2009). Hfst 27: Altijd en overal leren, kan het al?. In Alfons ten Brummelhuis & Melissa van Amerongen (Red.), “Hier heb ik niets aan!”- Essays over bruikbaar digitaal leermateriaal. Kennisnet Onderzoeksreeks ICT in het Onderwijs. Zoetermeer: Kennisnet.
PDF / persreacties / uitgever

Samenvatting

De mogelijkheid om altijd en overal te leren is er al. De middelen zijn er. Toch maken we er nauwelijks gebruik van. Dat heeft niet alleen met motivatie te maken of gebrek aan ‘fun’. We zijn niet gewend de regie te nemen over ons eigen leren. We missen domweg de competenties voor zelfsturend leren. Er zijn daarom digitale leermiddelen nodig die helpen bij het ontwikkelen van deze competenties. Met leermiddelen die het zelfsturend leren steunen, maken we zelf het leren op maat.

Topic: Leerinnovaties
Code: N2178

Inloggen