Onze missie

Wereldwijde verdubbeling positief gedrag bereikt in 2030

Dit is waar MooierMens.app voor gaat. Een stevige ambitie geïnspireerd door de bekende Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, de opvolgers van de millenniumdoelen. Deze doelen moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. Dat kan alleen als mensen er echt voor gaan, hun positief gedrag inzetten om dit voor elkaar te krijgen.

Wij dragen bij aan meer positief gedrag via onze leuke en praktische modules. Daarbij bouwen we verder op Wetenschappelijke inzichten uit de psychologie, onderwijskunde en filosofie. Het resultaat? Meer positief gedrag in het dagelijks leven. We beginnen in het Nederlands taalgebied en de volgende stap is een Engelstalige versie.

Daarnaast zetten we in op samenwerking: we maken ons sterk voor een soort VN van positief gedrag, de Verenigde Positieve Initiatieven. Want hoe meer mensen zich aan deze ambitie verbinden, hoe beter. Gelukkig zijn er al veel initiatieven voor positief gedrag. Wij werken graag samen. Jij ook? Samen voor een betere wereld. Meld je aan als jij een initiatief hebt voor meer positief gedrag.

Doe mee!

Waarom deze missie?

MooierMens.app is ontwikkeld door Future Life Research BV, een sociale onderneming.
Future Life Research helpt mensen en organisaties zich voor te bereiden op het onbekende. Door te varen op een moreel kompas om zo de wereld mooier te maken. Door zelfsturend, initiatiefrijk en flexibel om te gaan met ontwikkelingen en innovaties. Door onderzoek te doen naar wat mensen nodig hebben om zelf de regie te nemen over hun eigen leven. Door te zoeken naar tools en software die daarbij kunnen helpen. En door nieuwe tools en software te ontwikkelen, via wetenschappelijk onderzoek en via de innovatieve tool voor Interactive Micro Learning. Met veel privacy en gemaakt op basis van wetenschappelijke inzichten over gedragsverandering en online-leren. Met als belangrijk resultaat: MooierMens.app!

  • Deel via

Inloggen