Deugden

Verdubbel je positief gedrag!

Waarom deugden?

Deze website gaat helemaal over positief gedrag. Als je wilt weten welke soorten positief gedrag er zijn, kijk dan naar deugden. Deugden is een woord dat al eeuwenlang en wereldwijd in alle culturen wordt gebruikt. Het wordt gebruikt voor gedrag dat als moreel goed, positief en wenselijk wordt gezien. Deugden is dus een heel oud en bekend woord. Het nadeel van een veel gebruikt woord is dat iedereen het anders uitlegt. Elke tijd, cultuur of levensbeschouwing geeft een iets andere invulling aan deugden. Er wordt gesproken over kerndeugden, spildeugden of kardinale deugden, de deugden ‘waar het om draait’. Iedereen vindt weer andere deugden de belangrijkste. MooierMens.app wil niet kiezen. Lees op deze pagina verder waarom.

“Ik moet zeggen het was soms best confronterend. Nu was ik van te voren ook geen slecht mens, maar ik heb wel bepaalde nieuwe inzichten gekregen die ik positief heb benaderd. De wijze lessen van MooierMens.app neem ik mee in de toekomst.” Nouveau Départ. Lees meer reacties…

Wat zijn deugden?

Wat is een deugd? MooierMens.app gebruikt de volgende definitie voor deugden:

  Deugden…

 1. zijn positieve persoonlijke kwaliteiten, zoals integriteit, vriendelijkheid, moed en wijsheid.
 2. ‘heb’ je niet maar ‘doe’ je: als je je vrijwillig positief gedraagt worden deugden zichtbaar, ook als niemand kijkt.
 3. zijn te leren: hoe vaker je aan positief gedrag doet, hoe makkelijker het gaat.
 4. hebben elkaar nodig: balans tussen deugden zorgt voor balans in je gedrag.
 5. vormen samen een moreel kompas: ze helpen je het ‘goede’ te doen bij de grote en kleine morele dilemma’s in het leven.
 6. worden in praktijk gebracht in die omstandigheden en situaties waarin ze nodig zijn.
 7. geven uitdrukking aan waarden die door elke samenleving worden gewenst.
 8. laten mensen en samenlevingen floreren!

Hoe herken je deugden?

Waar je deugden aan herkent? Aan meer positief gedrag in je dagelijkse leven! Bijvoorbeeld, door vaker goed gezelschap te zijn voor anderen. In de bres te springen voor die collega. Je fantastische plannen werkelijkheid te laten worden. Af te maken waar je aan begint. Jezelf op de voorgrond durven te zetten. Iemand vergeven die iets verkeerd deed. Kortom, dan beoefen je deugden die je aardiger, dapperder, enthousiaster, zorgvuldiger, evenwichtiger of dankbaarder maken. Het resultaat van deugden? Positief gedrag!

Deugden zijn hét handvat om jezelf te verbeteren als mens. Wil jij meer deugden en positief gedrag in je dagelijks leven? Vanuit het idee dat je al goed bent, met de mogelijkheid tot beter. Wil jij meer deugden en positief gedrag in je dagelijks leven? Een betere versie van jezelf. Wil je iemand zijn die ’beter’ leeft, ’betere’ beslissingen neemt en de dingen ’beter’ doet? Voor zichzelf én voor anderen. Dat willen we allemaal wel, toch? Maar hoe krijg je dat voor elkaar?

Probeer het eens!

De Mensrollen

Er zijn erg veel vormen van positief gedrag of deugden. MooierMens.app heeft op basis van onderzoek alle deugden en positief gedrag gegroepeerd in zes Mensrollen. Waarom Mensrollen? Een Mensrol is iets wat je doet. Het gaat om gedrag. Mensrollen gaan dus niet over wat je bent of over een bepaald soort mensen. Sterker nog, de zes rollen kunnen samenvallen in één persoon. Dat betekent dat je al deze Mensrollen zelf kunt doen. Het geeft een totaalplaatje dat vertelt welke soorten positief gedrag er allemaal zijn, niet wat ‘de beste’ deugden zijn. Een plaatje dat past bij de mensen van nu en ruimte geeft aan alle visies. Een plaatje dat je houvast geeft bij het werken aan je eigen positieve gedrag. Er zijn zes Mensrollen: Aardig Mens, Dapper Mens, Enthousiast Mens, Zorgvuldig Mens, Evenwichtig Mens, en Dankbaar Mens. Hieronder worden ze voorgesteld.

 

Aardig Mens

Een Aardig Mens maakt het gezellig! Zo’n mens kan zich goed verplaatsen in anderen en is daardoor gezellig en sympathiek. Deugden die een Aardig Mens veel beoefend zijn bijvoorbeeld: vriendelijkheid, empathie en optimisme.
Aardig Mens icoon zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Aardig?

 

Dapper Mens

Een Dapper Mens komt voor je op! Zo’n mens gedraagt zich moedig en veerkrachtig, niet alleen voor zichzelf maar ook ter bescherming van anderen. Deugden die een Dapper Mens toepast zijn bijvoorbeeld vastberadenheid, assertiviteit en zorgzaamheid.
Dapper Mens icoon zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Dapper?

 

Enthousiast Mens

Een Enthousiast Mens gaat er voor! Zo’n mens zet zich met besmettelijk veel energie in voor duidelijke doelen. En die mogen groot zijn! Deugden die een Enthousiast Mens inzet zijn bijvoorbeeld daadkracht, creativiteit en passie.Enthousiast Mens zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Enthousiast?

 

Zorgvuldig Mens

Een Zorgvuldig Mens weet van aanpakken! Zo’n mens werkt met veel aandacht en integriteit aan de opgepakte taken. Deugden die een Zorgvuldig Mens beoefent zijn bijvoorbeeld geduld, doorzettingsvermogen en rechtvaardigheid.

Zorgvuldig Mens icoon zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Zorgvuldig?

 

Evenwichtig Mens

Een Evenwichtig Mens staat er gewoon! Zo’n mens is zelfverzekerd, kent zichzelf en en respecteert ook anderen in hun eigenheid. Deugden die een Evenwichtig Mens toepast zijn bijvoorbeeld zelfvertrouwen, hoffelijkheid en tevredenheid.

Evenwichtig Mens icoon zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Evenwichtig?

 

Dankbaar Mens

Een Dankbaar Mens bewondert het leven! Zo’n mens ziet het grote geheel, is bescheiden over de eigen rol en voelt zich verbonden met de wereld. Deugden die een Dankbaar Mens doorleeft zijn bijvoorbeeld wijsheid, bescheidenheid en spiritualiteit.

Dankbaar Mens icoon zonder rand (2016), een van de Mensrollen van MooierMens.app© Future Life Research BV, gelicenseerd onder CC-BY-NC-ND 4.0 (zie: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Was jij Dankbaar?

 

Rollen in de praktijk

Wil je een beter beeld krijgen van hoe Mensrollen er in de in de praktijk uit kunnen zien? Ervaar dan hoe de Mensrollen tot leven komen in een serie korte verhalen uit het leven van alle dag. Met herkenbare dilemma’s waarin positief gedrag een belangrijke rol speelt.

Wat kun je met de Mensrollen?

De Mensrollen samen schetsen een ideaal. Wat voor jou persoonlijk ideaal is, bepaal je zelf. Het kan zijn dat sommige rollen je meer aanspreken dan anderen. Dat je het liefst vooral daar mee bezig gaat. Het kan ook zijn dat je één van de rollen helemaal niet ziet zitten. Misschien heb je zelfs negatieve ervaringen of associaties met die Mensrol. We adviseren je toch naar alle zes te kijken en zo je positieve gedrag te verdubbelen. Weten wat je daaraan kunt doen? Start je account en doe de module De Kennismaking, die helpt je op weg.

Begin hier!

Geschiedenis van de deugdethiek

Zoals hierboven beschreven worden deugden al eeuwenlang en wereldwijd in alle culturen gebruikt. We spreken ook wel van Deugdethiek (of Deugdenethiek), een filosofisch-ethische theorie die antwoord geeft op de vraag: hoe moet ik leven? Verschillende filosofieën hebben zich bezig gehouden met deze brandende vraag en de bekendste daarvan is de Griekse filosoof Aristoteles. Hij pleitte voor deugden als rechtvaardigheid, moed, wijsheid en zelfbeheersing. Die deugden gaven de Griekse maatschappij richting en samenhang, los van welke religie dan ook. Het opkomende christendom – en later ook de Islam – nam deze deugden vervolgens over. Gelovigen wilden een deugdzaam leven leiden met de hoop daarmee een plekje in de hemel te krijgen. Wie zich niet deugdzaam gedroeg, kwam na zijn of haar dood in de problemen.

Ouderwets?

Halverwege de jaren zestig begon het christelijke geloof aan invloed te verliezen in de westerse maatschappij. Mensen gingen steeds minder vaak naar de kerk en richtten zich meer op maatschappelijk succes en zelfontplooiing. We hielden ons niet meer actief bezig met ’deugden’ en we streefden al helemaal niet meer massaal naar een ’deugdzaam leven’. Dat vonden én vinden we maar duf en ouderwets. Het woord verdween ook uit het dagelijks leven. Een deugd, dat was alleen nog een kaartje bij Pim-Pam-Pet dat we als kind opzij legden bij het spelen. Geen idee wat er mee bedoeld werd. Toch komen deugden langzaamaan weer in de belangstelling.

Opleving

De laatste jaren zien we een sterke opleving van de term ’deugden’. Nu niet langer verbonden aan kerk of geloof, maar bekeken vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie kijkt naar de mens als geheel en gaat ervanuit dat de mens een vrije wil heeft en zich kan ontwikkelen. Het legt de nadruk op mogelijkheden in plaats van problemen. Een centraal thema is floreren, wat betekent dat je gelukkig of tevreden bent met je leven én dat je een betekenisvol leven leidt, waarin je aandacht hebt voor jezelf en voor anderen. Wie floreert heeft plezier in zijn leven, ontplooit zichzelf en voelt zich vaker onderdeel van een groter geheel. Bovendien ben je in negen van de tien gevallen ook nog eens gezonder. Kort door de bocht ziet deze psychologie de mens als goed, met de mogelijkheid tot beter, voor zichzelf en voor de maatschappij. En daarvoor bieden deugden het ideale handvat! MooierMens.app geeft op haar beurt weer moderne handvatten voor het inzetten van deugden.

Levensbeschouwing en deugden

Wist je dat alle levensbeschouwingen uitgesproken ideeën over deugden hebben? En dus veel inspiratie bieden voor MooierMens.app? In deze paragraaf bespreken we kort een aantal grote stromingen.

Griekse filosofie

In de Klassieke oudheid pleitte onder andere de Griekse filosoof Aristoteles voor deugden Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid – wijsheid), Iustitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid), Fortitudo (Moed – sterkte) en Temperantia (Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing). Dit worden ook wel de kardinale deugden genoemd. Kardinale komt van ‘cardo’, dat betekent ‘spil’. Deze deugden gaven de Griekse maatschappij richting en samenhang, los van welke religie dan ook. MooierMens.app heeft deze deugden natuurlijk ook in de deugdenlijst.

Christendom

Foto: Bryson Jack, Ministry of Information Photo Division Photographer (1944) Village Church- Everyday Life in Uffington, Berkshire, England. Bewerkt door MooierMens.app op 06-10-2017. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_Church-_Everyday_Life_in_Uffington,_Berkshire,_England,_UK,_1944_D19384.jpg
Foto: Bryson Jack (1944) Village Church, Berkshire, England . Bewerkt door MooierMens.app 06-10-2017.

Als je zoekt op ‘7 deugden’ vind je onder andere een brasserie en een brouwer die de zeven deugden heten. Die naam verwijst in de verte naar de welbekende Christelijke Zeven Deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, moed (de vier kardinale deugden), en geloof, hoop en naastenliefde (de drie theologische deugden). En geloof het of niet; deze hebben allemaal een plekje gevonden in de Deugdenspiegel van MooierMens.app.

Mormonen

Laatst kwamen twee jongemannen aan de deur, ze waren van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel Mormonen genoemd. Een van de 13 geloofsartikelen van deze religie bleek over deugden te gaan. Er ontstond dan ook een interessant gesprek over de rol die deugden in hun leven hebben. Onder andere over dat het leven op aarde je de kans geeft deugden te beoefenen, maar dat je best die situaties mag opzoeken die het makkelijker maken deugdzaam te handelen. Dat laatste vindt MooierMens.app nou ook.

Hindoeïsme

Al gehoord over Deugdenyoga? Dit is een vorm van yoga waarbij elke les een (moderne) deugd wordt geïntegreerd in houdingen, meditaties en affirmaties. Yoga is ontstaan uit het Hindoeïsme. De deugden waarvoor het Hindoeisme vooral aandacht heeft zijn gericht op zelf-verbetering in het huidige leven en verlichting of reïncarnatie in een hogere kaste. Elke kaste heeft weer andere ‘hoofd’-deugden na te streven: bijvoorbeeld de kaste van Brahmanen (ontwikkelde aristocraten) zelfbeheersing, de Kshatriyas (soldaten) moed, de Vaisyas (boeren en handelaren) en de Sudras (arbeiders) plichtgetrouwheid. Bij MooierMens.app kun je aan al deze deugden werken wat je achtergrond ook is.

Islam

Ook de Islam heeft een duidelijk beeld bij deugden. Een van de uitgangspunten van de Islam is, dat mensen de vrijheid hebben gekregen te bepalen hoe zij zich gedragen. Maar natuurlijk wordt niet al het gedrag goedgekeurd! Persoonlijke integriteit, liefdadigheid, eerlijkheid, mededogen en zelfbeheersing zijn deugden die worden aangemoedigd. Ook deze deugden hebben een plekje gevonden in de Deugdenspiegel van MooierMens.app.

Confucius

De morele en politieke filosofie van Confucius (551-479 v.Chr.) heeft een grote invloed gehad op de Chinese beschaving. Hoewel hij niet de bedoeling had een religie te stichten, zijn zijn ideeën basis geweest voor een staatsgodsdienst in China. Volgens geleerden gaat hij uit van vijf centrale deugden: jen (menslievendheid), yi (plichtsgetrouwheid en rechtvaardigheid), li (etiquette en ceremonieel gedrag), zhi (wijsheid) en xin (eerlijkheid, vertrouwen). In onze moderne Westerse ogen is ‘li’ misschien wat vreemd, maar als we deze deugd vertalen naar tact en beleefdheid, dan komt ook deze terug in MooierMens.app.

Humanisme

Het Humanisme is een levensbeschouwing en geen religie. Hierin staan de mens en de menselijke ontwikkeling centraal: autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken. Erasmus is een bekende Nederlandse humanist. Overigens, iedereen die waarden als zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, solidariteit, redelijkheid en rechtvaardigheid onderschrijft, kan zich humanist noemen. En daarmee hebben we weer een rij deugden te pakken die in MooierMens.app terugkomen.

Voor elke levensbeschouwing

Het is duidelijk: alle deugden die belangrijk worden gevonden door de grote levensbeschouwingen vind je terug in de deugdenlijst van MooierMens.app. Kijk bijvoorbeeld naar het totaalplaatje in de module Mooi Mens Mindmap voor een overzicht van Mensrollen en bijpassende deugden.

“Het bezoek aan de mindmap helpt mij inderdaad mijn doelen te structureren. Gaaf ding trouwens. Mhier. Lees meer reacties…

MooierMens.app biedt een plaatje dat vertelt welke deugden er allemaal zijn, niet wat ‘de beste’ deugden zijn. Een plaatje dat past bij de mensen van nu en ruimte geeft aan alle visies en levensbeschouwingen. Is er een levensbeschouwing, al dan niet religieus, die je mist in voorgaande lijst? Geef het door via Contact en we gaan uitzoeken wat deze levensbeschouwing over deugden zegt. Met of zonder levensbeschouwing, ook jij kunt je positief gedrag verdubbelen. Meer weten? Start je account!

Verdubbel je positief gedrag!

 

 • Deel via

Inloggen