Zakelijk

meet + bespreek + ontwikkel positief gedrag!

Maak gebruik van MooierMens.app, de innovatieve webapp die steunt bij veranderingen.
Voor jezelf, voor je organisatie en voor een betere wereld!

Zo werkt MooierMens.app

Lees meer bij Over ons

Evidence based

 • Vier programma’s voor gedragsverandering (zie onder).
 • Voor organisaties, bedrijven en opleidingen.
 • Gemaakt door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Meet het effect van interventies!

Praktisch

 • Van beleid naar concrete acties.
 • Leren voor de praktijk, in de praktijk.
 • Flexibel altijd en overal via mobiel of desktop beschikbaar.
 • Opschaalbaar, zowel nationaal als internationaal.

Motiverend

 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Gemeenschappelijke taal voor iedereen.
 • Voor praktisch- en theoretisch opgeleiden.
 • Voor een mooiere wereld!

Vier programma’s gericht op gedragsverandering (combinaties mogelijk)

Een organisatie krijgt een besloten startpagina op MooierMens.app bij een of meer gekozen programma’s; een jaarlidmaatschap voor alle deelnemers, coaches en coördinatoren en dashboards voor de verschillende rollen. Optioneel kunnen specifieke modules of trainingen op locatie worden gemaakt. De oefeningen op MooierMens.app kunnen worden aangevuld met trainingen op locatie voor een Blended Learning aanpak.

 

Programma 1: Meet en bespreek positief gedrag

Monitoring en gemeenschappelijke taal voor een betere wereld (SDG's), integriteit en persoonlijk leiderschap.

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen. Mensen die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de opleiding en op de werkvloer is het belangrijk dat studenten en werknemers nadenken over hun eigen gedrag en eigen ontwikkelproces. Maar hoe zorg je ervoor dat nadenken over gedrag ook leidt tot acties? En hoe deel je je ervaringen? Zou het niet fijn zijn als daar een gemeenschappelijke taal voor was?

Met de wetenschappelijke vragenlijsten en dashboards van MooierMens.app veranderen lastige psychologische en onderwijskundige begrippen in duidelijke taal. Zodat jouw medewerkers of studenten er zelf mee aan de slag kunnen. Meet en bespreek positief gedrag, acties voor een betere wereld, zelfsturend leren en creatief vermogen voor opleiding en werkvloer.

 

Tablet met stelling 'Gaf ik iedereen een kans' (2017) MooierMens.app vragenlijst. Future Life Research bv
Foto: MooierMens.app (2017)

 

Programma 2: Positief in actie voor de SDG’s

Ontwikkel bewustwording en daadkracht voor een betere wereld (SDG’s).

Steeds meer overheden, NGO’s, onderwijsinstellingen en bedrijven dragen bij aan de Sustainable Development Goals / SDG’s voor een betere wereld. Toch blijkt dat in praktijk niet altijd eenvoudig. Elk doel heeft vele targets. Hoe kunnen deze integraal nagestreefd worden en tegenstrijdige acties worden voorkomen? En hoe vertaal je beleid naar concrete acties voor de mensen binnen de organisaties? Hoe vergroot je niet alleen draagvlak, maar laat je studenten of medewerkers daadwerkelijk bijdragen? En hoe meet je het resultaat van alle inspanningen?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we de veelheid aan doelen en targets hanteerbaar gemaakt voor individuen: de SDG actiethema’s. Daarnaast onderzochten we welk positief gedrag ondersteunt bij deze actiethema’s. Deze kennis is in praktijk gebracht en zowel te gebruiken voor training en ontwikkeling als voor meten en evalueren. Zodat MooierMens.app ook jouw mensen activeert zich in te zetten voor de SDG’s!

 

Programma 3: Elke organisatie integer en positief

Ontwikkel morele competenties en integriteit voor een positief moreel klimaat in de organisatie.

Wat zou het fijn zijn als studenten en medewerkers dagelijks integer en sociaal handelen. Niet omdat een docent of manager dat eist, niet omdat met straf gedreigd wordt en niet omdat klanten dat afdwingen. Wel omdat jouw mensen graag vanuit een persoonlijke balans het ‘goede’ willen doen tijdens hun studie of werk. Zodat er een organisatie ontstaat met een positief moreel klimaat. Hoe goed is jouw organisatie bezig?

MooierMens.app biedt concrete innovatieve oplossingen voor het uitvoeren van integriteitsbeleid. De app is zeer geschikt als aanvulling op compliance en integriteitstrajecten. Aanvullend is onafhankelijk onderzoek mogelijk naar het morele klimaat in de organisatie en het effect van compliance interventies. Verbeter de bedrijfscultuur en breng kernwaarden tot leven!
Lees meer…

Programma 4: Persoonlijk leiderschap

Ontwikkel metacognitieve vaardigheden als zelfregulatie en burgerschap voor duurzame inzetbaarheid van studenten en medewerkers.

Zelfs relatief stabiele persoonskenmerken als nieuwsgierigheid, zelfverzekerdheid of integriteit zijn te ontwikkelen. Voorwaarde is dat mensen zich richten op het bijbehorende gedrag. Dus niet op wat je BENT maar op wat je DOET. Deze houding stimuleert zelfsturing en het nemen van initiatieven om flexibel met ontwikkelingen en innovaties te kunnen omgaan. Met als resultaat: persoonlijk leiderschap.

Geef jouw mensen het gereedschap in handen om hun sterke kanten te verstevigen. Betrek ook studenten, junior leaders en young professionals bij de missie van je organisatie. Door de praktische oefeningen brengen ze als vanzelf kwaliteiten en talenten in balans voor zakelijk en privé. Dit geeft duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een hele nieuwe invulling, passend bij de uitdagingen van vandaag. MooierMens.app inspireert studenten en medewerkers zich persoonlijk te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap in te zetten voor een mooiere wereld!

Foto: T.W. Collins (?1898-1970) Woman steering a small boat. Bewerkt door MooierMens.app voor persoonlijk leiderschap, 05-08-2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_steering_a_small_boat_(AM_86311-1).jpg
Foto: T.W. Collins (?1898-1970)

Speciaal aanbevolen voor organisaties

Selectie uit het totaal aanbod van MooierMens.app

Kennismaking

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

De Kennismaking

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Duurzame daden

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Elke organisatie integer en positief

Bijwonen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Hoofd en Hart inspiratieprogramma

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Persoonlijk leiderschap – van denken naar doen

Delen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Vier je succes!

Stappenplan

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Zet jezelf weer op scherp!


Vraag een demo aan!

Heeft jouw organisatie de Sustainable Development Goals (SDG’s), integriteit en persoonlijk leiderschap hoog in het vaandel staan? MooierMens.app zorgt voor bewustwording bij studenten en medewerkers en stimuleert hen tot het vertalen van SDG’s- en integriteitsbeleid naar de praktijk. Via een persoonlijk jaarabonnement op MooierMens.app worden deelnemers intrinsiek gemotiveerd om in actie te komen en ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt’. Voor henzelf, voor de organisatie en voor een betere wereld!

De beste manier om kennis te maken met de mogelijkheden van MooierMens.app is via een online- demo. In een klein uurtje laten we zien hoe MooierMens.app werkt en bespreken we wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. We maken graag een afspraak!

Schoolscan nodig? vraag Dr. Nicolet advies over het meten van positief gedrag voor een betere wereld, integriteit en persoonlijk leiderschap

Bel Dr. Nicolet Theunissen:
055 844 36 27

Contact

 

"Tot nu toe positief verrast. Heel leuk om aan jezelf te werken."

Harley.

"Wat vind je er goed aan? Het regelmatig er mee bezig zijn zodat het hopelijk in mijn gewoonten wordt opgenomen."

Openingmaker.

"Leuk en leerzaam, een uitdaging om mee aan de slag te gaan! Lay-out website vind ik heel prettig!"

Negen.

"Ik schrok enorm van mijn lage score 'dankbaar mens'."

Harley.

"Lekker intiutief in te vullen. Ben ik eerlijk, echt? flitste wel eens voorbij en is ok denk en meen ik."

Condorcat.

"Het bezoek aan de mindmap helpt mij inderdaad mijn doelen te structureren. Gaaf ding trouwens."

Mhier.

"Mooie aanzet om echt aan de slag te gaan met mijn dromen."

Jaspis

"Na het invullen van de vragenlijst ga je nadenken en werken aan jezelf."

Mijnidee.

"Ik lees met plezier de voorbeelden. En als pionier ga ik hem nog een keer doen. Wordt vervolgd."

Spinaap.

"Alles zit al in je... Jij geeft even dat duwtje en inzicht. Nice!"

Aventurijn

 

 

Inloggen