Zakelijk

Online Demo

In een klein uurtje laten we zien hoe MooierMens.app werkt en bespreken we wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Onderdelen

We hebben 4 programma’s voor onwikkeling. Bekijk ook de standaard en de maatwerk mogelijkheden.

Prijsindicatie

Stel je MooierMens.app pakket samen voor een prijsindicatie. Tevreden? Vraag dan een offerte of demo aan.

Evidence based

 • Vier programma’s voor gedragsverandering.
 • Voor organisaties, bedrijven en opleidingen.
 • Gemaakt door gedrags- en onderwijsexperts.
 • Meet het effect van interventies!

Praktisch

 • Van beleid naar concrete acties.
 • Leren voor de praktijk, in de praktijk.
 • Flexibel altijd en overal via mobiel of desktop.
 • Opschaalbaar, nationaal en internationaal.

Motiverend

 • Altijd positief: van goed naar beter.
 • Gemeenschappelijke taal voor iedereen.
 • Voor praktisch- en theoretisch opgeleiden.
 • Voor een mooiere wereld!

Ons aanbod

De wetenschappelijk gefundeerde vragenlijsten brengen snel in kaart waar de uitdagingen liggen. MooierMens.app is een innovatieve webapp voor het meten, bespreken en ontwikkelen van acties voor een betere wereld (SDG’s), integriteit en persoonlijk leiderschap. Speciaal ontwikkeld voor 17 jaar en ouder. Geschikt voor gebruik in organisaties (opleiding, bedrijf, overheid, enz). Lees meer bij Over ons

Met MooierMens.app wordt snel in kaart gebracht waar bij elke deelnemer de uitdagingen liggen. Bovendien bieden we handvatten om daar zeer efficiënt in gesprek tussen coach en deelnemer iets aan te doen. Ontbreekt zelfs die tijd? Zo nodig kunnen onze ervaren onderwijskundigen en psychologen deze ontwikkelgesprekken overnemen. Daarvoor bieden we bijvoorbeeld een pedagogisch ontzorgingspakket. En wil je het nog makkelijker maken, dan kunnen we ook administratief ontzorgen. Alles met het doel om zo gericht mogelijk en met zo weinig mogelijk tijdsinvestering deelnemers zelfsturend voor te bereiden op de onbekende toekomst!

 

Vier programma’s gericht op gedragsverandering (combinaties mogelijk)

1. Basis programma “Meet en bespreek positief gedrag”

Monitoring en gemeenschappelijke taal voor een betere wereld (SDG's), integriteit en persoonlijk leiderschap.

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen. Mensen die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij. Tijdens de opleiding en op de werkvloer is het belangrijk dat studenten en werknemers nadenken over hun eigen gedrag en eigen ontwikkelproces. Maar hoe zorg je ervoor dat nadenken over gedrag ook leidt tot acties? En hoe deel je je ervaringen? Zou het niet fijn zijn als daar een gemeenschappelijke taal voor was?

Met de wetenschappelijke vragenlijsten en dashboards van MooierMens.app veranderen lastige psychologische en onderwijskundige begrippen in duidelijke taal. Zodat jouw medewerkers of studenten er zelf mee aan de slag kunnen. Meet en bespreek positief gedrag, acties voor een betere wereld, zelfsturend leren en creatief vermogen voor opleiding en werkvloer.

 

Tablet met stelling 'Gaf ik iedereen een kans' (2017) MooierMens.app vragenlijst. Future Life Research bv
Foto: MooierMens.app (2017)

 

2. Extra programma “Positief in actie voor de SDG’s”

Ontwikkel bewustwording en daadkracht voor een betere wereld (SDG’s).

Steeds meer overheden, NGO’s, onderwijsinstellingen en bedrijven dragen bij aan de Sustainable Development Goals / SDG’s voor een betere wereld. Toch blijkt dat in praktijk niet altijd eenvoudig. Elk doel heeft vele targets. Hoe kunnen deze integraal nagestreefd worden en tegenstrijdige acties worden voorkomen? En hoe vertaal je beleid naar concrete acties voor de mensen binnen de organisaties? Hoe vergroot je niet alleen draagvlak, maar laat je studenten of medewerkers daadwerkelijk bijdragen? En hoe meet je het resultaat van alle inspanningen?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we de veelheid aan doelen en targets hanteerbaar gemaakt voor individuen: de SDG actiethema’s. Daarnaast onderzochten we welk positief gedrag ondersteunt bij deze actiethema’s. Deze kennis is in praktijk gebracht en zowel te gebruiken voor training en ontwikkeling als voor meten en evalueren. Zodat MooierMens.app ook jouw mensen activeert zich in te zetten voor de SDG’s!

3. Extra programma “Iedereen integer en positief”

Ontwikkel burgerschap en integriteit voor een positief moreel klimaat in de organisatie of opleiding.

Wat zou het fijn zijn als studenten en medewerkers dagelijks integer en sociaal handelen. Zodat ze competenties voor burgerschap ontwikkelen en inzetten tijdens werk en studie. Niet omdat een docent of manager dat eist, niet omdat met straf gedreigd wordt en niet omdat klanten of overheden dat afdwingen. Wel omdat jouw mensen graag vanuit een persoonlijke balans het ‘goede’ willen doen tijdens hun studie of werk. Voor een positief en moreel gezond klimaat. Hoe goed is jouw opleiding of organisatie bezig?

MooierMens.app biedt concrete innovatieve oplossingen voor het uitvoeren van integriteitsbeleid en trainen van burgerschapcompetenties. De app is zeer geschikt als aanvulling op compliance en integriteitstrajecten en burgerschapslessen. Verbeter de manier waarop studenten of werknemers met elkaar omgaan en breng kernwaarden tot leven!

4. Extra programma “Persoonlijk leiderschap”

Ontwikkel metacognitieve vaardigheden als zelfregulatie en burgerschap voor duurzame inzetbaarheid van studenten en medewerkers.

Zelfs relatief stabiele persoonskenmerken als nieuwsgierigheid, zelfverzekerdheid of integriteit zijn te ontwikkelen. Voorwaarde is dat mensen zich richten op het bijbehorende gedrag. Dus niet op wat je BENT maar op wat je DOET. Deze houding stimuleert zelfsturing en het nemen van initiatieven om flexibel met ontwikkelingen en innovaties te kunnen omgaan. Met als resultaat: persoonlijk leiderschap.

Geef jouw mensen het gereedschap in handen om hun sterke kanten te verstevigen. Betrek ook studenten, junior leaders en young professionals bij de missie van je organisatie. Door de praktische oefeningen brengen ze als vanzelf kwaliteiten en talenten in balans voor zakelijk en privé. Dit geeft duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een hele nieuwe invulling, passend bij de uitdagingen van vandaag. MooierMens.app inspireert studenten en medewerkers zich persoonlijk te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap in te zetten voor een mooiere wereld!

Foto: T.W. Collins (?1898-1970) Woman steering a small boat. Bewerkt door MooierMens.app voor persoonlijk leiderschap, 05-08-2020. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woman_steering_a_small_boat_(AM_86311-1).jpg
Foto: T.W. Collins (?1898-1970)

Speciaal aanbevolen voor organisaties

Selectie uit het totaal aanbod van MooierMens.app

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Duurzame daden

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Elke organisatie integer en positief

Bijwonen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Hoofd en Hart inspiratieprogramma

Trainen

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Persoonlijk leiderschap – van denken naar doen

Stappenplan

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Zet jezelf weer op scherp!


Programma 1 biedt onbeperkt toegang tot…

Onderdelen
Budgetpakket Basispakket

MooierMens.app vragenlijsten

Persoonlijk gedrag
 • Positief gedrag
 • Betere wereld
Gedrag tijdens het werk
 • Zelfsturend leren op het werk
 • Richting, Ruimte, Ruggensteun op het werk
 • Creatief vermogen op het werk
 • Creatieve richting, ruimte, ruggensteun op het werk
Gedrag tijdens de opleiding
 • Zelfsturend leren in de opleiding
 • Richting, Ruimte, Ruggensteun in de opleiding
 • Creatief vermogen in de opleiding
 • Creatieve richting, ruimte, ruggensteun in de opleiding

MooierMens.app accounts

 • Deelnemer: onbeperkt toegang tot vragenlijsten en feedback op maat.
Max.40
 • Coach: idem als deelnemer, plus toegang tot het coach-dashboard.
 • Coördinator: idem als coach, plus coördinator-dashboard.

MooierMens.app dashboards

 • Organisatie-dashboard: Instellingen op maat zoals afdeloingen, aantal accounts en codes.
 • Coördinator-dashboard: voor het koppelen van deelnemers aan coaches en monitoren van het gebruik van MooierMens.app.
 • Coach-dashboard: toont per deelnemer hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met deelnemers.
 • Deelnemer-dashboard: meteen feedback op ingevulde vragenlijsten, voor meer bewustwording van het eigen positieve gedrag.

MooierMens.app support

 • Opstartpakket: voorbeeld-emails voor uitnodiging deelnemers en coaches.
 • Coördinator ondersteuning: handleidingen, online-uitleg, helpdesk.
 • Wetenschappelijke achtergrond: Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van MooierMens.app.
 • Helpdesk voor gebruikers want wij zijn pas tevreden als alle deelnemers hun weg vinden in MooierMens.app.

"Tot nu toe positief verrast. Heel leuk om aan jezelf te werken."

Harley.

"Wat vind je er goed aan? Het regelmatig er mee bezig zijn zodat het hopelijk in mijn gewoonten wordt opgenomen."

Openingmaker.

"Leuk en leerzaam, een uitdaging om mee aan de slag te gaan! Lay-out website vind ik heel prettig!"

Negen.

"Ik schrok enorm van mijn lage score 'dankbaar mens'."

Harley.

"Lekker intiutief in te vullen. Ben ik eerlijk, echt? flitste wel eens voorbij en is ok denk en meen ik."

Condorcat.

"Het bezoek aan de mindmap helpt mij inderdaad mijn doelen te structureren. Gaaf ding trouwens."

Mhier.

"Mooie aanzet om echt aan de slag te gaan met mijn dromen."

Jaspis

"Na het invullen van de vragenlijst ga je nadenken en werken aan jezelf."

Mijnidee.

"Ik lees met plezier de voorbeelden. En als pionier ga ik hem nog een keer doen. Wordt vervolgd."

Spinaap.

"Alles zit al in je... Jij geeft even dat duwtje en inzicht. Nice!"

Aventurijn

Maatwerk opties

Extra mogelijkheden bij
Budgetpakket
bij
Basispakket

Vier programma’s

 • Programma 1: “Meet en bespreek positief gedrag” (standaard)

 • Programma 2: “Positief in actie voor de SDG’s”

 • Programma 3: “Elke organisatie integer en positief”

 • Programma 4: “Persoonlijk leiderschap”

Administratief ontzorgpakket

 • Uitnodigen deelnemers/coaches

 • Uitnodigen coördinatoren

 • Accounts aanmaken deelnemers/coaches

 • Accounts aanmaken coördinatoren

 • Koppelen deelnemers aan coaches

 • Helpdesk administratieve en technische zaken voor alle deelnemers

 • Online spreekuren voor coaches voor administratieve/ technische zaken

Pedagogisch ontzorgpakket

 • Helpdesk pedagogische zaken voor alle deelnemers

 • Online spreekuren coaches voor pedagogische zaken

 • Module voor deelnemers als voorbereiding ontwikkelgesprek

 • Module voor deelnemers zelfreflectie op resultaten

Extra maatwerk, bijvoorbeeld:

 • Introductiesessie voor deelnemers/coaches op locatie

 • Introductiesessie voor deelnemers/coaches online

 • e-Coach voor ontwikkelgesprekken met deelnemers

 • ‘Haal meer uit je dashboard’ training voor coaches

 • ’Practise what you preach’ opfrissen competenties voor coaches

 • Drukwerk voor vergroten draagvlak (posters, t-shirts, flyers, etc.)

 • Andere ideeën?

Onze aanpak voor het basispakket

 • Zodra de offerte is getekend maken we een online afspraak met de coördinatoren: de opstartsessie.
 • Dit is ook het moment dat we het organisatie-dashboard inrichten, speciaal voor jullie organisatie.
 • Tijdens de opstartsessie geef ik persoonlijk uitleg over hoe deelnemers en coaches kunnen inloggen en hoe deze simpel aan elkaar kunnen worden gekoppeld via het coördinator-dashboard. Ook checken we de inrichting van het organisatie-dashboard.
 • Vervolgens ontvangen de coördinatoren per mail een opstartpakket: een handleiding, voorbeeld-e-mails voor het uitnodigen van deelnemers en coaches en de registratiecodes voor deelnemers, coaches en coördinatoren speciaal voor jullie organisatie.
 • De deelnemers kunnen worden uitgenodigd voor registratie en kunnen meteen beginnen met de eerste vragenlijst.
 • De coaches idem dito, zijn kunnen een vragenlijst proberen zodat ze weten wat de deelnemers zien.
 • Zodra deelnemers en coaches zijn geregistreerd bij MooierMens.app kan een coördinator hen aan elkaar koppelen, vanaf dat moment kan een coach de vragenlijst resultaten zien van die deelnemers, ook als ze eerder zijn ingevuld.
 • De coördinatoren kunnen altijd een beroep doen op support, via email en telefoon.

Vraag een demo aan!

Heeft jouw organisatie de Sustainable Development Goals (SDG’s), integriteit en persoonlijk leiderschap hoog in het vaandel staan? MooierMens.app zorgt voor bewustwording bij studenten en medewerkers en stimuleert hen tot het vertalen van SDG’s- en integriteitsbeleid naar de praktijk. Via een persoonlijk jaarabonnement op MooierMens.app worden deelnemers intrinsiek gemotiveerd om in actie te komen en ‘het goede te doen, ook als niemand kijkt’. Voor henzelf, voor de organisatie en voor een betere wereld!

De beste manier om kennis te maken met de mogelijkheden van MooierMens.app is via een online- demo. In een klein uurtje laten we zien hoe MooierMens.app werkt en bespreken we wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen. We maken graag een afspraak!

Prijzen nodig? Vraag Dr. Nicolet advies over het meten van positief gedrag voor een betere wereld, integriteit en persoonlijk leiderschap

Bel Dr. Nicolet Theunissen:
055 844 36 27

Contact

 

"Tot nu toe positief verrast. Heel leuk om aan jezelf te werken."

Harley.

"Wat vind je er goed aan? Het regelmatig er mee bezig zijn zodat het hopelijk in mijn gewoonten wordt opgenomen."

Openingmaker.

"Leuk en leerzaam, een uitdaging om mee aan de slag te gaan! Lay-out website vind ik heel prettig!"

Negen.

"Ik schrok enorm van mijn lage score 'dankbaar mens'."

Harley.

"Lekker intiutief in te vullen. Ben ik eerlijk, echt? flitste wel eens voorbij en is ok denk en meen ik."

Condorcat.

"Het bezoek aan de mindmap helpt mij inderdaad mijn doelen te structureren. Gaaf ding trouwens."

Mhier.

"Mooie aanzet om echt aan de slag te gaan met mijn dromen."

Jaspis

"Na het invullen van de vragenlijst ga je nadenken en werken aan jezelf."

Mijnidee.

"Ik lees met plezier de voorbeelden. En als pionier ga ik hem nog een keer doen. Wordt vervolgd."

Spinaap.

"Alles zit al in je... Jij geeft even dat duwtje en inzicht. Nice!"

Aventurijn

 

 

Inloggen