Meet, bespreek en
ontwikkel!

Kies het e-changing basisprogramma en breid uit met extra programma’s voor positief gedrag

Foto: MooierMens.app (2017) Stelling: Gaf ik iedereen een kans (c) Future Life Research BV
Foto: MooierMens.app (2017)
Innovated with TNO logo met transparante achtergrond

Basisprogramma

Meet en bespreek positief gedrag

Monitoring en gemeenschappelijke taal voor een betere wereld (SDG's), integriteit en persoonlijk leiderschap.

Onze maatschappij blijft in hoog tempo veranderen. Dit vraagt om mensen die zich makkelijk aan kunnen passen. Mensen die hun hele leven lang nieuwe dingen leren en hun bijdrage leveren aan de maatschappij.

Tijdens de opleiding en op de werkvloer is het belangrijk dat studenten en werknemers nadenken over hun eigen gedrag en eigen ontwikkelproces. Maar hoe zorg je ervoor dat nadenken over gedrag ook leidt tot acties? En hoe deel je je ervaringen? Zou het niet fijn zijn als daar een gemeenschappelijke taal voor was?

Met de wetenschappelijke vragenlijsten en dashboards van MooierMens.app veranderen lastige psychologische en onderwijskundige begrippen in duidelijke taal. Zodat jouw medewerkers of studenten er zelf mee aan de slag kunnen. Meet en bespreek positief gedrag, acties voor een betere wereld, zelfsturend leren en creatief vermogen voor opleiding en werkvloer.

Extra programma 1

Positief in actie voor de SDG’s

Ontwikkel bewustwording en daadkracht voor een betere wereld (SDG’s).

Steeds meer overheden, NGO’s, onderwijsinstellingen en bedrijven dragen bij aan de Sustainable Development Goals / SDG’s voor een betere wereld. Toch blijkt dat in praktijk niet altijd eenvoudig. Elk doel heeft vele targets. Hoe kunnen deze integraal nagestreefd worden en tegenstrijdige acties worden voorkomen? En hoe vertaal je beleid naar concrete acties voor de mensen binnen de organisaties? Hoe vergroot je niet alleen draagvlak, maar laat je studenten of medewerkers daadwerkelijk bijdragen? En hoe meet je het resultaat van alle inspanningen?

Op basis van wetenschappelijk onderzoek hebben we de veelheid aan doelen en targets hanteerbaar gemaakt voor individuen: de SDG actiethema’s. Daarnaast onderzochten we welk positief gedrag ondersteunt bij deze actiethema’s. Deze kennis is in praktijk gebracht en zowel te gebruiken voor training en ontwikkeling als voor meten en evalueren. Zodat MooierMens.app ook jouw mensen activeert zich in te zetten voor de SDG’s!

Extra programma 2

Iedereen integer en positief

Ontwikkel burgerschap en integriteit voor een positief moreel klimaat in de organisatie of opleiding.

Wat zou het fijn zijn als studenten en medewerkers dagelijks integer en sociaal handelen. Zodat ze competenties voor burgerschap ontwikkelen en inzetten tijdens werk en studie. Niet omdat een docent of manager dat eist, niet omdat met straf gedreigd wordt en niet omdat klanten of overheden dat afdwingen. Wel omdat jouw mensen graag vanuit een persoonlijke balans het ‘goede’ willen doen tijdens hun studie of werk. Voor een positief en moreel gezond klimaat. Hoe goed is jouw opleiding of organisatie bezig?

MooierMens.app biedt concrete innovatieve oplossingen voor het uitvoeren van integriteitsbeleid en trainen van burgerschapcompetenties. De app is zeer geschikt als aanvulling op compliance en integriteitstrajecten en burgerschapslessen. Verbeter de manier waarop studenten of werknemers met elkaar omgaan en breng kernwaarden tot leven!

Extra programma 3

Persoonlijk leiderschap

Ontwikkel metacognitieve vaardigheden als zelfregulatie en creatief vermogen voor duurzame inzetbaarheid van studenten en medewerkers.

Zelfs relatief stabiele persoonskenmerken als nieuwsgierigheid, zelfverzekerdheid of integriteit zijn te ontwikkelen. Voorwaarde is dat mensen zich richten op het bijbehorende gedrag. Dus niet op wat je BENT maar op wat je DOET. Deze houding stimuleert zelfsturing en het nemen van initiatieven om flexibel met ontwikkelingen en innovaties te kunnen omgaan. Met als resultaat: persoonlijk leiderschap.

Geef jouw mensen het gereedschap in handen om hun sterke kanten te verstevigen. Betrek ook studenten, junior leaders en young professionals bij de missie van je organisatie. Door de praktische oefeningen brengen ze als vanzelf kwaliteiten en talenten in balans voor zakelijk en privé. Dit geeft duurzame inzetbaarheid en vitaliteit een hele nieuwe invulling, passend bij de uitdagingen van vandaag. MooierMens.app inspireert studenten en medewerkers zich persoonlijk te ontwikkelen en persoonlijk leiderschap in te zetten voor een mooiere wereld!

Foto: Mieke Gresnigt (2018) Portret van Nicolet Theunissen. (c) Mooiermens.app, 2018

Dr. Nicolet Theunissen:
T: 055 844 36 27
E: mooiermens@iml-inside.nl

Vraag een demo aan!

Organisaties en opleidingen kijken naar ons, als ze willen dat hun medewerkers of studenten meer gaan doen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), aan integriteit of persoonlijk leiderschap.

MooierMens.app zorgt voor bewustwording bij studenten en medewerkers en stimuleert gedragsverandering voor henzelf, voor de organisatie en voor een betere wereld!

Nieuwsgierig geworden? De beste manier om kennis te maken met de mogelijkheden van MooierMens.app is via een GRATIS online-demo. In een klein uurtje bespreken we wat jouw organisatie zoekt en laten we zien hoe MooierMens.app daarop aan kan sluiten. Tijdens de demo krijg je inspiratie en inzichten, zelfs als het nu nog niet de juiste tijd is voor onze oplossingen. We maken graag een afspraak.

Het Basisprogramma biedt onbeperkt toegang tot…

Onderdeel
Budget
Standaard
Deelnemer: onbeperkt toegang tot vragenlijsten en feedback op maat.
Max.40
Coach: idem als deelnemer, plus toegang tot het coach- en groepsdashboard.
Coördinator: idem als coach, plus coördinator-dashboard.
Persoonlijk gedrag
Budget
Standaard
Positief gedrag
Betere wereld
Gedrag tijdens werk of opleiding
Budget
Standaard
Zelfsturend leren op het werk
Richting, Ruimte, Ruggensteun op het werk
Zelfsturend leren tijdens de opleiding
Richting, Ruimte, Ruggensteun tijdens de opleiding
Creatief vermogen
Onderdeel
Budget
Standaard
Organisatie-dashboard: voor instellingen op maat waarmee deelnemers zich meteen welkom voelen
Coördinator-dashboard: koppel deelnemers aan coaches en monitor het gebruik van MooierMens.app.
Groeps-dashboard: filter een groep deelnemers en bekijk het groepsgemiddelde
Coach-dashboard: bekijk per deelnemer hoe deze scoort op de gemeten competenties, wat de competenties betekenen en hoe de competenties zich ontwikkelen over de tijd en ten opzichten van elkaar. Het dashboard geeft houvast bij ontwikkelgesprekken met deelnemers.
Deelnemer-dashboard: krijg meteen feedback op ingevulde vragenlijsten, voor meer bewustwording van het eigen positieve gedrag.
Onderdeel
Budget
Standaard
Opstartpakket: voorbeeld-emails voor uitnodiging deelnemers en coaches.
Coördinator ondersteuning: handleidingen, online-uitleg, helpdesk.
Wetenschappelijke achtergrond: Teksten en publicaties over de wetenschappelijke achtergrond van MooierMens.app.
Helpdesk voor gebruikers want wij zijn pas tevreden als alle deelnemers hun weg vinden in MooierMens.app.

Maatwerk opties

Extra mogelijkheden
bij Budget
bij Standaard
Extra programma 1: “Positief in actie voor de SDG’s”
Extra programma 2: “Elke organisatie integer en positief”
Extra programma 3: “Persoonlijk leiderschap”
Extra mogelijkheden
bij Budget
bij Standaard
Uitnodigen deelnemers/coaches
Uitnodigen coördinatoren
Accounts aanmaken deelnemers/coaches
Accounts aanmaken coördinatoren
Koppelen deelnemers aan coaches
Helpdesk administratieve en technische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren voor coaches voor administratieve/ technische zaken
Extra mogelijkheden
bij Budget
bij Standaard
Helpdesk pedagogische zaken voor alle deelnemers
Online spreekuren coaches voor pedagogische zaken
Module voor deelnemers als voorbereiding ontwikkelgesprek
Module voor deelnemers zelfreflectie op resultaten
Extra mogelijkheden
bij Budget
bij Standaard
Introductiesessie voor deelnemers/coaches op locatie
Introductiesessie voor deelnemers/coaches online
e-Coach voor ontwikkelgesprekken met deelnemers
‘Haal meer uit je dashboard’ training voor coaches
’Practise what you preach’ opfrissen competenties voor coaches
Drukwerk voor vergroten draagvlak (posters, t-shirts, flyers, etc.)
Andere ideeën?

Verdien de investering 3 x terug!

Voor betrokken en gemotiveerde mensen, voor positieve prestaties en voor een betere wereld.

Onze aanpak voor het standaardpakket

 • Zodra de offerte is getekend maken we een online afspraak met de coördinatoren: de opstartsessie.
 • Dit is ook het moment dat we het organisatie-dashboard inrichten, speciaal voor jullie organisatie.
 • Tijdens de opstartsessie geven we persoonlijk uitleg over hoe deelnemers en coaches kunnen inloggen en hoe deze simpel aan elkaar kunnen worden gekoppeld via het coördinator-dashboard. Ook checken we de inrichting van het organisatie-dashboard.
 • Vervolgens ontvangen de coördinatoren per mail een opstartpakket: een handleiding, voorbeeld-e-mails voor het uitnodigen van deelnemers en coaches en de registratiecodes voor deelnemers, coaches en coördinatoren speciaal voor jullie organisatie.
 • De deelnemers kunnen worden uitgenodigd voor registratie en kunnen meteen beginnen met de eerste vragenlijst.
 • De coaches idem dito, zijn kunnen een vragenlijst proberen zodat ze weten wat de deelnemers zien.
 • Zodra deelnemers en coaches zijn geregistreerd bij MooierMens.app kan een coördinator hen aan elkaar koppelen, vanaf dat moment kan een coach de vragenlijst resultaten zien van die deelnemers, ook als ze eerder zijn ingevuld.
 • De coördinatoren kunnen altijd een beroep doen op support, via email en telefoon.

"Tot nu toe positief verrast. Heel leuk om aan jezelf te werken."

Harley.

"Wat vind je er goed aan? Het regelmatig er mee bezig zijn zodat het hopelijk in mijn gewoonten wordt opgenomen."

Openingmaker.

"Leuk en leerzaam, een uitdaging om mee aan de slag te gaan! Lay-out website vind ik heel prettig!"

Negen.

"Ik schrok enorm van mijn lage score 'dankbaar mens'."

Harley.

"Lekker intiutief in te vullen. Ben ik eerlijk, echt? flitste wel eens voorbij en is ok denk en meen ik."

Condorcat.

"Het bezoek aan de mindmap helpt mij inderdaad mijn doelen te structureren. Gaaf ding trouwens."

Mhier.

"Mooie aanzet om echt aan de slag te gaan met mijn dromen."

Jaspis

"Na het invullen van de vragenlijst ga je nadenken en werken aan jezelf."

Mijnidee.

"Ik lees met plezier de voorbeelden. En als pionier ga ik hem nog een keer doen. Wordt vervolgd."

Spinaap.

"Alles zit al in je... Jij geeft even dat duwtje en inzicht. Nice!"

Aventurijn

Speciaal aanbevolen voor organisaties

Selectie uit het totaal aanbod van MooierMens.app

Stappenplan

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Zet jezelf weer op scherp!

Verwateren je goede bedoelingen in de waan van de dag? Zet jezelf in 7 stappen op scherp.

Verdien: 80
Gedaan: 0x
Naar module

Ontdekken

 • GroeirouteJezelf verbeteren? Via de Groeiroute werk je aan je persoonlijke groei.
 • WereldrouteWereld verbeteren? Via de Wereldroute werk je aan een mooiere samenleving.
 • BeeldrouteCreatief bezig? Via de Beeldroute beleef je positief gedrag via je creativiteit.
 • DoerouteGewoon doen? Via de Doeroute breng je positief gedrag in praktijk.

Duurzame daden

Maak van je congres-ervaringen duurzame acties!

Verdien: 20
Gedaan: 5x
Naar module
 • Deel via

Inloggen