De Deugdenspiegel is volledig operationeel.

Status update op ResearchGate.net.

De Deugdenspiegel: een nieuwe online zelfevaluatievragenlijst ter ondersteuning van morele ontwikkeling.

De Deugdenspiegel is volledig operationeel. De dataverzameling voor validatie- en betrouwbaarheidstests heeft plaats gevonden in de vorm van een steekproef van mensen die lid worden van de MijnDeugden.nl-website.
De vragenlijst is gemaakt op basis van een wetenschappelijke literatuuronderzoek en een online-onderzoek naar deugden. Uit de resulterende 14 wetenschappelijke en vijf populaire deugdenlijsten werden 353 deugdbeschrijvingen getrokken. Beschrijvingen van deugden werden geclusterd in een proces van convergentie en divergentie, volgens een Grounded-theory aanpak. Met behulp van de classificaties van Dahlsgaard et al. (2005) en Chun (2005) als uitgangspunt zijn uiteindelijk zijn 17 gedragsclusters geïdentificeerd. Vervolgens werden deze clusters gegroepeerd in de zogenaamde ‘Deugdenrollen’, die de persoon weerspiegelen die je kunt worden door deugden te oefenen: een aardig mens, een dapper mens, een enthousiast mens, een zorgvuldig mens, een evenwichtig mens en een dankbar mens. Samen creëren ze een ‘Mooi Mens’ in balans.
Er werden stellingen geformuleerd voor de 6 schalen van deugden met elk 10 items (totaal 60 items). Als antwoordmogelijkheid is gekozen voor een Likert-schaal van 1 tot 7 punten (‘Helemaal niet’ tot ‘Volledig’). De uitspraken zijn zodanig geformuleerd dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn voor mensen met verschillende opleidingsachtergronden. Elke stelling wordt voorafgegaan door een centrale openingszin: ‘In de afgelopen week …’ en wordt dan gevolgd door uitspraken als: ‘.. hield ik me aan mijn afspraken’ of ‘… behandelde ik anderen met respect’.

Wordt vervolgd…

Inloggen