Tijdschrift Positieve Psychologie over ons onderzoek

In een blog voor het Tijdschrift Positieve Psychologie beschreven we op 8 april 2020 hoe het onderzoek Positief in actie voor de SDG’s van Verenigde Positieve Initiatieven wil bijdragen aan een mooiere wereld. De tekst van de blog wordt hier ook nog eens gepresenteerd. Is positief gedrag de sleutel voor individuele activiteiten? Draag bij aan kennis door mee te doen, voor jezelf en voor de wereld.

De wereld mooier in 2030

In 2015 formuleerde de Verenigde Naties 17 doelen voor een betere wereld: de Sustainable Development Goals (SDG’s) ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. De SDG’s zijn een oproep tot actie voor iedereen om aan de slag te gaan met de 17 doelen. Inmiddels hebben vele organisaties zich verbonden aan de SDG’s: onderwijsinstellingen, overheden, NGO’s en bedrijven zetten stappen richting een betere wereld. Toch blijkt in praktijk dat bijdragen aan SDG’s niet altijd eenvoudig is.

Waar begin je?

De 17 SDG’s zijn verder uitgewerkt in 169 targets om zo de acties nog concreter te maken. Echter, bij het bestuderen van deze targets wordt duidelijk dat de doelen het resultaat zijn van diplomatiek overleg. Ze zijn zo breed geformuleerd dat elk land zich er achter kon scharen, met als prijs dat meerdere interpretaties van benodigde activiteiten mogelijk zijn. Er zijn in de wetenschap daarom pogingen ondernomen om de doelen wat meer te clusteren op inhoudelijke thema’s (Lim et al., 2018). Maar bij deze en andere clusteringen blijkt dat de doelen onderling sterk samenhangen, dat veel doelen wat globaal geformuleerd zijn en daarom lastig te vertalen naar wat een individu kan doen in het dagelijks leven. Er zijn diverse pogingen gedaan om alle doelen en targets te vertalen naar acties. Een van die initiatieven is Good Life Goals, een lijst van 102 (!) acties gemaakt voor onderwijs en educatie. Maar waar begin je?

Leren voor alle doelen

Wetenschappelijk gezien is er nog weinig bekend over hoe individuen het best betrokken kunnen worden bij de SDG’s en welke interventies het meest effectief zijn. Richten we ons bijvoorbeeld in voorlichting en trainingen op alle activiteiten specifiek, of gaan we op zoek naar iets anders? Uit de onderwijskunde weten we dat de beste trainingen je iets leren dat je daarna in heel veel verschillende situaties kunt toepassen (Barnard et al. 2001). Kunnen we iets vinden dat je moet leren om daarna voor alle SDG-activiteiten toe te passen? Laten we de SDG-acties eens van dichtbij bekijken. Bijvoorbeeld SDG 12 (duurzame consumptie- en productiepatronen). Wil je een omslag in je huidige consumptie, bijvoorbeeld minder vlees eten, dan heb je discipline nodig om het vol te houden, moed om het anders te doen, soms tegen de stroom in, samenwerking en diplomatie om je vrienden te betrekken, passie en ambitie om uit te zoeken hoe het beter kan of wijsheid en compassie als veranderingen bij jezelf en anderen minder makkelijk gaan dan gedacht. Dit zelfde rijtje aan positief gedrag is ook weer in te zetten voor de andere SDG’s en daarmee hebben we mogelijk iets wat geleerd moet worden om in alle andere SDG-situaties in te zetten: positief gedrag.

Positief gedrag, deugden en positieve psychologie

Vanuit de positieve psychologie is veel kennis over positief gedrag opgedaan in onderzoek naar hoe ‘normale’ mensen hun geluk en welbevinden kunnen vergroten. Hoe je lekkerder in je vel kunt zitten en kunt floreren als mens. Wie floreert heeft plezier in zijn leven, ontplooit zichzelf en voelt zich vaker onderdeel van een groter geheel. Positief gedrag is goed voor jezelf, goed voor anderen en goed voor de wereld (Schotanus-Dijkstra, 2016). Positief gedrag is uitstekend te leren en zorgt er vervolgens weer voor dat je meer gemotiveerd bent om te leren en te ontwikkelen (Bolier, et al. 2013). Andere kennis over positief gedrag komt uit de hoek van de deugdenethiek: ‘het goede doen ook als niemand kijkt’. Ook de grondleggers van de positieve psychologie, Peterson en Seligman 2004) hebben het over deugden als ze hun begrippen introduceren. Van deugden is eveneens bekend dat deze te leren en ontwikkelen zijn (o.a. Moberg, 1999; Theunissen, 2018). Positief gedrag, ofwel deugden, zijn hiermee mogelijk een goede ingang voor SDG-interventies gericht op individuen. Stimuleer positief gedrag en je geeft mensen het gereedschap om zelf aan de slag te gaan met SDG-activiteiten. Om deze aanname te toetsen is een eerste onderzoek opgezet waarin wordt gekeken of er een relatie is tussen positief gedrag en de SDG’s. Helderheid over die relatie geeft houvast bij het ontwerpen van toekomstige interventies.

Kom ook positief in actie voor Sustainable Development Goals!

Verenigde Positieve Initiatieven heeft de vraag naar de relatie tussen positief gedrag en SDG-activiteiten vertaald naar onderzoek dat loopt tot en met 20 april. Aan de lezer de oproep om mee te doen. Deelnemers beantwoorden een vragenlijst waarin zowel SDG-activiteiten als positief gedrag gemeten worden. Deelnemers krijgen ook nog eens na 30 minuten inzicht in het eigen positieve gedrag en SDG-activiteiten. En maken kans op mooie prijzen voor zelfontplooiing. Maar het mooiste is natuurlijk dat we kennis opdoen die uiteindelijk helpt de wereld te verbeteren! Kom dus meteen al positief in actie voor de SDG’s en ga meteen naar https://www.verenigdepositieveinitiatieven.nl/


Over de auteurs

Dr. Nicolet Theunissen is senior onderzoeker en ondernemer en oprichter van Verenigde Positieve Initiatieven. Zij is heeft met haar team onder meer MooierMens.app ontwikkeld, een app gebaseerd op kennis uit de positieve psychologie. Haar missie is om door een combinatie van wetenschap en praktijk bij te dragen aan wereldwijde verdubbeling van positief gedrag in 2030.
Paulina Kamphuis is vierdejaars studente van de opleiding Global Project and Change Management aan Hogeschool Windesheim. Een opleiding waar de SDG’s centraal staan. Dit onderzoek draagt aan haar Bachelor scriptie en aan haar wens de wereld mooier te maken.

Referenties

Barnard, Y. F., Veldhuis, G. J. and van Rooij, J. C. G. M. (2001) ‘Evaluation in practice: identifying factors for improving transfer of training in technical domains’, Studies in Educational Evaluation. TNO Human Factors, Soesterberg, The Netherlands, 27(3), pp. 269–290. doi: 10.1016/S0191-491X(01)00030-X.
Bolier, L. et al. (2013) ‘Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies’, BMC Public Health, 13(1). doi: 10.1186/1471-2458-13-119.
Lim, M. M. L., Søgaard Jørgensen, P., & Wyborn, C. A. (2018). Reframing the sustainable development goals to achieve sustainable development in the Anthropocene—a systems approach. Ecology and Society, 23(3), art22. https://doi.org/10.5751/ES-10182-230322
Moberg, D. J. (1999). The Big Five and Organizational Virtue. Business Ethics Quarterly, 9(2), 245. https://doi.org/10.2307/3857474
Peterson, C. and Seligman, M. E. P. (2004) Character strengths and virtues: A handbook and classification. New York, NY, USA: Oxford University Press, American Psychological Associatio.
Schotanus-Dijkstra, M. (2016) HOW TO FLOURISH IN EVERYDAY LIFE? Enhancing flourishing mental health in the general population as a new strategy for the prevention of anxiety and depressive disorders. Enschede, The Netherlands: University of Twente. doi: 10.3990/1.9789036542234.
Theunissen, N. C. . (2018). The Virtues Mirror: a new online self-evaluation questionnaire to support moral development. Paper Accepted for Presentation at the 44th Annual AME (Association for Moral Education) Conference, 7-10 November, Barcelona, Spain.

Inloggen