Waar deugen deugden voor?

Foto: Bryson Jack, Ministry of Information Photo Division Photographer (1944) Village Church- Everyday Life in Uffington, Berkshire, England. Gedownload en bewerkt met vlekken van MijnDeugden.nl op 06-10-2017. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_Church-_Everyday_Life_in_Uffington,_Berkshire,_England,_UK,_1944_D19384.jpg
Foto: Bryson Jack, Ministry of Information Photo Division Photographer (1944) Village Church- Everyday Life in Uffington, Berkshire, England. Bewerkt door MooierMens.app, 06-10-2017. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Village_Church-_Everyday_Life_in_Uffington,_Berkshire,_England,_UK,_1944_D19384.jpg
Foto: Bryson Jack (1944)

In de klassieke oudheid pleitte de Griekse filosoof Aristoteles hartstochtelijk voor deugden als rechtvaardigheid, moed, wijsheid en zelfbeheersing of matigheid. Die gaven de Griekse maatschappij richting en samenhang, los van welke religie dan ook. Het opkomende christendom – en later ook de Islam – nam deze deugden vervolgens over. Gelovigen wilden een deugdzaam leven leiden met de hoop daarmee een plekje in de hemel te krijgen. Wie zich niet deugdzaam gedroeg, kwam na zijn of haar dood in de problemen.

Ouderwets?

Halverwege de jaren zestig begon het christelijke geloof aan invloed te verliezen in onze maatschappij. Mensen gingen steeds minder vaak naar de kerk en richtten zich meer op maatschappelijk succes en zelfontplooiing. We hielden ons niet meer actief bezig met “deugden” en we streefden al helemaal niet meer massaal naar een “deugdzaam leven”. Dat vonden én vinden we maar duf en ouderwets.

Opleving

Maar de laatste jaren zien we wel een sterke opleving van de term “deugden”. Nu niet langer verbonden aan kerk of geloof, maar bekeken vanuit de positieve psychologie. Deze stroming binnen de psychologie kijkt naar de mens als geheel en, gaat er vanuit dat de mens een vrije wil heeft en zich kan ontwikkelen. Het legt de nadruk op mogelijkheden in plaats van problemen. Kort door de bocht ziet deze psychologie de mens als goed, met de mogelijkheid tot beter. Voor zichzelf en voor de maatschappij. En daarvoor bieden deugden het ideale handvat! En MijnDeugden.nl geeft op haar beurt weer moderne handvatten voor het inzetten van deugden.

Ingrid Coppieters

 

Inloggen